TMX Blog

  • Projekt: TMX Blog
  • Typ: Blogg
  • Aktiv: 26 Mars 2009 – 23 juni 2013

TMX Blog är vad TMU Blog blev till när den la ner. Bloggen var ett initiativ jag tog efter att jag blivit moderator på hemsidan tm-exchange.com, som också är den hemsidan som har bloggen.

I dag är jag inte längre skribent på bloggen, utan den sköts nu av andra på hemsidan. Den har dock inte uppdaterats sedan 2013.

Annonser