Geocoin Race Sverige

På denna hemsida, som handlar om geocaching, tävlade under sommaren 2008 ett 20-tal “geocoins” om att resa långt och snabbt genom Sverige. Tävlingen slutade den 7 september 2008 och hemsidan uppdateras inte längre.

Annonser